Kosten

Gecontracteerde zorg

Om behandeling betaalbaar te maken voor een deel van onze cliënten, hebben wij een contract afgesloten met Zilveren Kruis (inclusief FBTO, De Friesland en Interpolis), DSW en Menzis. Indien u via de genoemde zorgverzekeraars verzekerd bent, wordt uw behandeling volledig vergoed. U betaalt dan enkel uw eigen risico.

*Op dit moment hebben wij een aanmeldstop.

Niet-gecontracteerde zorg

Indien u niet via de bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent, brengen wij behandelsessies bij u in rekening. In dat geval kunt u facturen zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Vaak krijgt u bij een naturapolis tussen de 50 en 90 procent per sessie vergoed,maar welk percentage dat precies is, hangt af van uw polis.

Op www.contractvrijepsycholoog.nl vindt u een volledig overzicht van naturapolissen en bijbehorende vergoedingen in percentages. Let op: niet alle zorgverzekeraars hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Sommige verzekeraars hanteren hun eigen ‘marktconforme’ tarieven, welke een aantal procent lager liggen dan de door ons gehanteerde maximale tarieven van de NZa.

Wij raden u aan een restitutiepolis af te sluiten die 100% van het NZa-tarief vergoedt. U bent in dat geval geheel vrij uw eigen hulpverlener te kiezen, dus ook een hulpverlener die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is dan verplicht deze behandeling te vergoeden.

Los van het type polis dat u heeft, wordt door uw zorgverzekeraar altijd eerst een beroep gedaan op uw eigen risico. Wij raden u ten zeerste aan uw polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact met uw zorgverzekeraar op te nemen vóórdat u zich bij ons aanmeldt, zodat u goed geïnformeerd bent over de uiteindelijke kosten en vergoedingen van een behandeling binnen onze praktijk. Houd hierbij onze AGB-codes bij de hand:

94066866

94106417

94111416

De therapie wordt alleen vergoed als u een verwijsbrief heeft van een arts.

Tarieven

Wij hanteren voor onze sessies de maximale tarieven zoals vastgesteld door de NZa (zorgprestatiemodel).

Onverzekerde zorg

Een behandeling die in geen geval door de zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt een ‘overig zorgproduct’ (OZP) genoemd. Relatietherapie of de behandeling van rouw, een aanpassingsstoornis of levensfaseproblematiek worden bijvoorbeeld niet vergoed als deze geheel op zichzelf staan en niet voorkomen in combinatie met bijvoorbeeld een stemmings- of angststoornis. In onze praktijk behandelen wij deze klachten wel, maar u dient de behandeling zelf te betalen. Wij hanteren het uurtarief voor onverzekerde zorg zoals vastgesteld door de NZa (OZP, niet-basispakketzorg consult), namelijk € 117,33 per 60 minuten. Voor relatietherapie hanteren wij een bedrag van €130 per sessie van 60 minuten.

De behandeling zelf betalen

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Het voordeel van de behandeling zelf bekostigen is dat er niet verplicht een diagnose wordt gesteld en doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Het nadeel is dat u de rekening achteraf niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij hanteren voor zelfbetalers het bovengenoemde OZP-tarief, namelijk €117,33 per 60 minuten.

Wegblijftarief

Bij afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, brengen wij een wegblijftarief in rekening van € 100. Dit bedrag is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen.