Werkwijze

Intake, advisering, start behandeling en afronding

U kunt zich bij ons aanmelden met behulp van een verwijsbrief van uw (huis)arts. Mocht u de verwijsbrief al in uw bezit hebben, dan kunt u deze mailen naar sktherapeuten@gmail.com. Uw aanmelding kunt u ook met ons (voor)bespreken via het telefoonnummer + 31 6 39 29 43 56. Uw huisarts kan u zelf verwijzen via Zorgdomein door de verwijsbrief digitaal mee te sturen. Wij accepteren verwijzingen naar zowel de generalistische (BGGZ) als de specialistische GGZ (SGGZ).

Nadat wij uw verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij binnen doorgaans vijf tot tien werkdagen telefonisch contact met u op om kort een aantal aanvullende vragen te stellen om zo globaal in te kunnen schatten of de verwijzing naar ons passend is. Dit telefonische gesprek is kosteloos. Indien wij de indruk hebben dat uw hulpbehoefte en ons aanbod op elkaar af te stemmen zijn én wij nog ruimte in onze praktijk hebben, nodigen wij u uit voor een intakegesprek op locatie. Het intakegesprek dient ertoe een beter beeld te krijgen van uw achtergrond, klachten en hulpvraag.

Na afronding van de intakefase doen wij u een behandelvoorstel. Wij bieden zowel klachtgerichte als persoonsgerichte therapie aan. In de praktijk betekent dit dat wij in de intakefase met u exploreren in hoeverre u eerder behandelingen heeft gehad en wat de duur, ernst en complexiteit is van uw klachten. Soms ontstaan klachten door een plotselinge verandering in uw leven waardoor de balans verstoord raakt. In dit geval zal een klachtgerichte behandeling meestal goed aansluiten. Het kan echter ook zo zijn dat uit de intakefase patronen naar voren komen die zich steeds opnieuw lijken te herhalen in uw leven en die maken dat uw klachten blijven aanhouden. Het is dan waarschijnlijk dat uw klachten samenhangen met dieperliggende, verankerde beelden die u heeft van uzelf en van (relaties met) anderen. In dit geval zal een persoonsgerichte behandeling geïndiceerd zijn.

Als u zich kunt vinden in het gegeven advies en behandelvoorstel, maken wij met u een behandelplan om richting te geven aan de therapie. Na het starten van de behandeling, is er tussentijds altijd ruimte om het gemaakte plan te evalueren en indien nodig bij te stellen. Afronding van de behandeling gebeurt in overleg en na evaluatie.

Gesprekken duren doorgaans drie kwartier tot een uur en vinden wekelijks of eens per twee weken plaats. Alles wat u in de gesprekken deelt, behandelen wij als vertrouwelijke informatie. Wij zijn verplicht uw toestemming te vragen bij intercollegiaal overleg. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer u een gevaar vormt voor uzelf, uw partner, kind(eren) en/of anderen, zijn wij wettelijk verplicht dit te melden.

Problematiek die we in onze praktijk niet behandelen

Wij leveren graag verantwoorde zorg. Wij vinden het dan ook belangrijk transparant te zijn over de soorten problematiek die wij niet kunnen behandelen en/of die een onvoldoende werkbare basis geven voor therapie in onze praktijk. In het verlengde hiervan, hanteren wij de onderstaande exclusiecriteria.